Äntligen          

Östra Peshitta Arameiska

Nya Testamentet

På Svenska

 

      Översatt av Ralf Chevalie A            "ArameiskaNT"      

Är inte mitt ord som en eld, säger Herren, och likt en slägga som krossar klippan?  Jer. 23:29

Himmel och Jord skall försvinna, ändå skall mina ord inte försvinna.                           Lukas 21:33

Gräset torkar och blommorna vissnar, men våran Guds Ord varar till evigheten.      1 Pet. 1:25

LATEST NEWS - SENASTE NYTT:

1. 1 books are available in English.

2. 25 of 27 NT-books are translated to Swedish.

3. Matthew is waiting for translation.

4. Luke has been translated into English.

5. Luke has been translated into Swedish.

6. There is a new site for English readers.

Presentations-videon

Den huvudsakliga källan är thearamaicscriptures.com,

en noggran ord för ord översättning. Jag har också hämtat den djupare delen av flera ord från två andra källor, vilka kan hittas via en av länkarna ovan.

 

Copyright © 2010-2016 TheAramaicScriptures.com

Följande 5 böcker tillhör inte östra arameiska: 2 Petrus, 2, 3 Johannes, Judas brev, och Uppenbarelseboken, men jag har ändå översatt dessa från västra arameiska. Uppenbarrelseboken är speciell, även om den inte finns i östra arameiska.

 

Nya Testamentets böcker blev först nedskriva på arameiska (östra Peshitta), och översattes sedan i tidigt skede till grekiska. I Matteus. 26:6 blev det arameiska ordet "GRBA" översatt till "spetälsk" istället för "krukmakare". GRBA kan betyda antingen ena eller andra beroende på semivokalerna. Se mer under "Bevis". Den äldsta texten har använts som kärna i översättningen till en ordagrann Engelsk text, huvudsakligen från Khabouris Codex från 164 e Kr

Det som uppdagas i Östra Peshitta - originaltexterna för Nya Testamentet - är Det Levande Ordet som Gud gav via Andens inspiration och ledning:

John 16:13

Men när Sanningens Ande kommer så skall Han guida er in i all Sanning, för Han talar inte från sitt eget sinne, utan allt Han hör skall Han tala, och framtida saker kommer Han göra kända för er.

1 John 2:27

Och även ni: Om smörjelsen förblir i er, då behöver ni ingen Människa som undervisar er; utan snarare, då smörjelsen, som är från Gud, undervisar er om allt...

2 Tim 3:16

All skrift som är skriven av Anden är användbar till undervisning, tillrättavisning, rättning, och instruktion i Rättfärdighet...

Översteprästen: Jag besvärjer dig via Den Levande Guden, Jesus av Nasaret, att du talar om för oss om du är Messiah, Guds Son.

Jesus: Du har sagt det. Men jag säger dig, att från och med denna timma så skall ni få se Människosonen sittande på Maktens Högra Sida och kommande på Himmelens moln.

(Arameiskt språk i filmen The Passion)

Congratulations

You are visitor:

-
00:0000:00